Eco-hotel paisajístic

2020 -  Murla -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Jesús M. Roche Valls
  • Quantia subvenció: 40.000 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Eco-hotel paisajístic

L'actuació prevista es tracta d'un Eco-hotel, que pretén regir-se en tot moment per criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient, tant en la seua implantació, relació amb el mitjà, materials i tècniques emprats en la seua construcció, gestió dels recursos naturals i energètics, així com durant el seu funcionament. 

La integració del projecte en l'entorn és un dels valors d'aquest, en tractar-se d'un projecte d'hotel paisatgístic que pretén precisament posar en valor els trets del paisatge en el qual s'implanta.  

La construcció d'hotels paisatgístics en els quals el principal valor és la valoració de l'entorn en el qual se situa representa una tendència avantguardista en el turisme hoteler. La voluntat de construir un complex ecològic, seguint criteris de sostenibilitat en els seus diferents aspectes suposa un element diferenciador i que repercuteix en la societat en la qual s'implanta.  

L'execució del projecte suposa la realització de treballs de silvicultura per a la neteja i regeneració de la massa forestal, així com la reconstrucció dels bancals de maçoneria en sec existents i la regeneració dels cultius.

Veure galeria

En la mesura que siga possible, s'utilitzaran en l'obra materials seguint els principis de l'economia circular. En la construcció dels mòduls de les habitacions especialment, s'ha buscat un sistema que permeta la desconstrucció total del mateix i la valorització i reutilització dels materials emprats. A més, s'empren materials procedents del reciclatge, com els taulers OSB o els perfils de la façana d'accés de plàstic reciclat.

S'instal·larà un sistema de tractament i reutilització d'aigües grises. El sistema de depuració biològic de les aigües residuals, sense consum d'energia i amb materials 100% reciclats, amb una reducció de la Demanda Biològica d'Oxigen (DBO) de fins al 98% permetrà l'ús de les aigües per a reg.

Ús d'estratègies bioclimàtiques en el disseny dels edificis: orientació, grandària dels buits, proteccions, cobertes enjardinades extensives amb plantes autòctones de baix manteniment, façanes ventilades, disseny d'envolupants de baixa transmitància.

El projecte suposarà la creació de llocs de treball directes en el municipi, i un augment de l'activitat econòmica en la zona. El municipi de Murla compta amb una elevada dotació d'equipaments (col·legi, poliesportiu i edifici cultural tots ells de recent construcció), però pateix una disminució demogràfica a causa de la falta d'activitat econòmica, que obliga els joves a emigrar a altres zones de la costa. El turisme d'interior és una activitat que pot reactivar l'economia local.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional