Eco-Rehabilitació Teatre del Raval de Gandia

2022 -  Gandia -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Arturo Sanz, Fran López, Francesc Burgos
  • Quantia subvenció: 21.000,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Eco-Rehabilitació Teatre del Raval de Gandia

Es tracta d’un projecte “eco” de rehabilitació del Teatre del Raval de Gandia, espai cultural de referència en les comarques centrals valencianes, amb 36 anys d’existència i una clara vocació de servei públic i d’innovació social a través de l’art i la cultura. Els objectius que es pretenen assolir amb aquesta intervenció són: 1. Millora energètica de l’edifici, fent servir materials sostenibles i amb la mínima petjada de carboni, i instal.lació de sistema solar fotovoltaic amb acumulador d’energía; 2. Reordenació d’espais i circulacions: el projecte reagrupa els usos de l’edifici separant clarament els usos públics dels privats i elminant les circulacions creuades; 3. Millora de l’accessibilitat en tot l’edifici; 4. Obertura de pati central (a dins de la sala de teatre) amb llum natural i ajardinat. Tot açò amb la intenció de contribuir a l’impuls de la transició ecològica i la innovació en l’àmbit de l’edificació però també en el cultural. El Teatre del Raval, i el seu projecte mare, LaCasaCalba, tenen una llarga trajectòria en la promoció d’un model ambientalment sostenible i socialment just, que esperona la cultura de proximitat, feta a escala humana, i la innovació artística, com a ferramenta per al canvi social, sota la perspectiva de servei públic i un model de gestió participatiu, que convida a l’acció.
 

Veure galeria

L’efecte ambiental positiu del projecte és considerable, principalment, pel que fa a: l’aplicació dels principis de la bioconstrucció; l’eficiència i autoconsum energètic; la millora del confort; i la eliminació de materials nocius i perillosos de les instal.lacions existents. Aquesta transició física de l’edifici del Teatre del Raval està en consonància amb l’esperit sostenible de les activitats programades, algunes de les quals, a més a més, estan adreçades a la conscienciació ambiental de la ciutadania a través de l’art; aspecte que es reforçarà amb la posada en marxa de la UICES (Unitat d’Investigació i Creació Escènica Sostenible), un nou projecte -pioner a l’estat espanyol- que tindrà la seua seu a les dependències del Raval.

El Teatre del Raval de Gandia és un equipament cultural de proximitat, que a més a més és descentralitzador a nivell funcional i contribueix al model de ciutat compacta. D’altra banda és un projecte cohesionador a nivell social perquè dona servei a la comunitat educativa de les comarques centrals valencianes, amb poblacions rurals on difícilment arriben propostes cultures com les de la campanya escolar del Raval; i també perquè treballa activament i genera aliances amb diversos col·lectius amb risc d’exclusió social (persones amb diversitat funcional, malalts mentals, persones nouvingudes, etc.). D’altra banda, cal fer esment que amb la rehabilitació ecològica de l’edifici, s’ampliaran els espais de pública concurrència, assegurant la seua accessibilitat universal, i s’augmentarà el confort general d’usuaris i treballadors del teatre.

El projecte a dissenyar té una envergadura important, amb la qual cosa es contribuirà al manteniment de les empreses valencianes relacionades amb la construcció. També s’inclouran alguns sistemes de construcció 4.0, i s’implementarà un sistema digital de monitoratge i anàlisis de l’energia solar produïda i del consum energètic en les diferents estances i règims horaris.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional