Dos habitatges Passivhouse Plus

2020 -  Rafelbunyol -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Ra[ ]elarquitectura
  • Quantia subvenció: 20.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Dos habitatges Passivhouse Plus

El projecte de dos habitatges entre mitgeres és un projecte innovador atès que són els primers habitatges a obtenir la certificació Passivhaus Plus a la Comunitat Valenciana i per tant un referent de les bones pràctiques constructives que pot servir com a exemple a futures construccions. Aquesta va ser la raó que va portar a l'estudi d'arquitectura a realitzar un exhaustiu monitoratge presentat en les conferències Passivhaus internacional i nacional de l'any 2020. Confirmant així aquesta certificació com la solució més eficaç per a reduir la contaminació per CO₂ dels edificis durant la seva vida útil.

Més enllà de la voluntat de voler construir habitatges segons el concepte Passivhaus, els projectistes buscaven fer un edifici que a més de cuidar del medi ambient, cuidés de les persones.

Es tracta de dos habitatges que comparteixen una mitgera i són simètriques respecte a aquesta. Es van projectar espais de petits jardins i generoses proporcions per als àmbits d'ús de dia.

Veure galeria

S'han utilitzat materials amb baixa petjada de carboni. S'ha instal·lat fusteria d'alumini en l'envolupant tèrmica, procedent en part de matèria primera reciclada. L'aïllament triat és el sistema SATE de llana de roca d'altes prestacions. La tabiqueria ha estat executada amb panell de cartó de guix. S'han utilitzat pintures minerals i fustes amb segell FSC.

Es redueix considerablement l'aigua i l'energia utilitzada i es quantifica aquests estalvis. El proveïment d'energia es fa íntegrament mitjançant energies renovables, gràcies a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en les cobertes, i també a la instal·lació d'un sistema de aerotèrmia per a climatització i ACS. Tot això fa que siguin uns habitatges amb superàvit d'energia.  Han produït un 10,73% més d'energia que la que han consumit en el seu primer any d'ús.

Per a aconseguir el consum 0 d'un habitatge passiu, i encara més si es troba en clima mediterrani, resulta indispensable estudiar les ventilacions creuades més favorables i a més disposar de sistemes de asolejament. En aquest cas, aquests sistemes es donen a través de persianes domòtiques que col·laboren en la reducció de la demanda energètica a l'estiu, però garanteixen la captació de calor a l'hivern. Aquestes mesures juntament amb un sistema d'aïllament tèrmic exterior (SATE) aconsegueixen la certificació Passivhaus per a l'habitatge.

Atès que són habitatges Passivhaus pioneres a la regió, es monitoren diferents paràmetres per a la comprovació del funcionament i el seu interès científic. S'engloben en tres grups: confort (es mesura temperatura, humitat i concentració de CO2), salut (es prenen dades de formaldehids i compostos orgànics volàtils, radiació i camps electromagnètics) i sostenibilitat (comptabilitzant l'energia consumida, la generada i els litres d'aigua estalviats)

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional