Cooperativa d'habitatges

2022 -  Alacant -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Anna Bullich Estaun y Rafael Hernández Sánchez
  • Quantia subvenció: 40.000,00 €

Pla IRTA Obres

Cooperativa d'habitatges

El projecte Àgora és fruit d'un concurs de cessió de sòl a 75 anys per a cooperatives d'habitatges, el projecte és el resultat d'un procés de disseny col·laboratiu amb la comunitat d'usuaris que viurà i gestionarà l'ús del conjunt d'habitatges durant els anys de cessió. L'edifici projectat correspon a la tipologia d'habitatges adossats entre mitgeres destinades a primera residència, amb un edifici íntegre destinat a espais comuns i espai d'aparcament en planta baixa i a l'aire lliure. S'organitzen en la parcel·la en 4 volums alineats a cadascuna dels quatre vials que envolten la parcel·la. El volum en carrer Ponce de Lleó és el que correspon a la casa comuna té una planta baixa i planta pis, amb una coberta transitable. Cap als altres tres carrers s'orienten els tres volums d'habitatges en tipologies de cases adossades, En total hi haurà 18 habitatges en el conjunt, totes elles de planta baixa i un pis. El pati de l'edifici es destinarà a aparcament, zona enjardinada i a la construcció d'una piscina comunitària.

Veure galeria

El primer dels nostres pilars fonamentals de l'arquitectura és el d'entendre la sostenibilitat com una responsabilitat inherent al nostre desenvolupament professional. Disseny de l'envolupant tèrmica de l'edifici amb l'objectiu de minimitzar les pèrdues tèrmiques. Tots els habitatges posseeixen sistemes passius d'estalvi energètic. Pati central amb vegetació autòctona que minimitze el consum de recursos hídrics i maximitze la biodiversitat. Instal·lació de plaques solars d'energia solar tèrmica i fotovoltáica. Integració dels principis d'economia circular, fomentant l'ús de materials reciclables i renovables. Es planteja també un sistema de reutilització d'aigües grises per a reg.

Es fomenta el disseny inclusiu i amb perspectiva de gènere que afavorisca la integració i mitigue el desequilibri social, reduint les desigualtats, afavorint el desenvolupament autònom, potenciant la identificació i el sentit de pertinença al lloc, així com una equitat de l'hàbitat que garantisca la justícia social. Proposa la destinació dels baixos de l'edifici comunitari per a desenvolupar tallers de relació amb el barri, com ara tallers de cuina, de música, cuidat de menors, activitats extraescolars etc. També es proposa posar a la disposició del barri una bugaderia comunitària i un hort urbà.

El fet de dissenyar habitatges certificats com Passive Haus ha permés optar a crèdits verds a través de Caixa Rural. El projecte incorpora productes, materials i sistemes que aporten una millora de competitivitat, costos i nous formats per a un desenvolupament sostenible, amb especial atenció als projectes que aposten per la construcció circular. S'integra la construcció 4.0, impulsant els seus principis d'industrialització dels processos i la incorporació de tecnologies emergents incentivant la creació de llocs de treball especialitzats que milloren les condicions de seguretat i salut de les persones treballadores. 

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional