Consolidació i reintegració paisatgística del Calvari de Potríes

2022 -  Potríes -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Potries
  • Projecta: Tirso José Ávila Aguilera, Alberto Marco Alcayde, Mateo Quintero, Miquel Rosselló Mesquida, Rafael Jordá Pla
  • Quantia subvenció: 51.557,23 €

Pla IRTA Obres

Consolidació i reintegració paisatgística del Calvari de Potríes

El projecte per a la consolidació d'urgència i reintegració paisatgística del calvari de Potries, fins i tot sent aparentment un senzill projecte de restauració, conjuga perfectament les iniciatives per a recuperar el patrimoni cultural, arquitectònic, ambiental i paisatgístic. L'actual conjuntura exigeix de les actuacions un esforç extra a l'hora d'unir diferents exigències que han d'anar més enllà de la solució dels problemes constructius o funcionals. El projecte pretén abastar els aspectes, econòmics, socials, mediambientals i per descomptat culturals que coincideixen en aquesta singular actuació.

Veure galeria

La recuperació del calvari de Potries, suposa la culminació d'un procés de recuperació de l'entorn i del paisatge periurbà de la població. El calvari es converteix ara en el perfecte element de connexió entre l'àmbit urbà i el natural que es desenvolupa a l'est de la població amb un important valor natural i paisatgístic.

El calvari i l'Ermita de Potries, representen a un d'aquests elements que tenen la propietat d'unir a la població durant uns dies entorn de un lloc. Al voltant d'una cerimònia col·lectiva de reafirmació social d'una comunitat. Aquest lloc va més enllà de la litúrgia i dels aspectes religiosos, el romiatge i pujada a l'ermita de Potries, és un d'aquests pocs moments on es reuneix la família, entorn de la seua comunitat, el seu poble. En un entorn en regressió poblacional, aquesta és una de les poques ocasions que el poble troba per a reunir a tots els seus veïns de nou. Representa la gran commemoració, i la cita obligada per a tornar al poble i recuperar els ritus ancestrals que es van repetint generació rere generació. Des del punt de vista social és un dels esdeveniments capitals per a la població.

En una població petita com Potries, resulta primordial la inversió en elements que tinguen capacitat de potenciar els valors patrimonials i, per tant, la capacitat d'atreure turisme i dinamisme econòmic. Des d'aquesta perspectiva econòmica, es valora que l'execució de l'obra afectarà favorablement des del punt de vista econòmic. Significarà a la creació d'ocupació durant l'execució de l'actuació principal de les obres i posteriorment, la seua obertura i ús públic generarà unes sinergies relacionades amb les activitats, visites guiades i esdeveniments. El projecte estimula la professionalització en el camp dels serveis i ofertes complementàries vinculats a la cultura i el patrimoni històric i artístic.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional