Col·legi a Burjassot

2020 -  Burjassot -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Promou: Promoción privada
  • Projecta: José Enrique Cabrelles Comes
  • Quantia subvenció: 40.000 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Col·legi a Burjassot

El col·legi objecte d'aquest projecte se situa en el municipi de Burjassot, i actualment està en fase de construcció, preveient-se l'inici de la seva activitat per al pròxim curs 2021‐2022. És un projecte de col·legi d'educació infantil i primària que vol diferenciar-se i aportar valor en el camp de l'educació a través de mètodes innovadors i inclusius, equitatius i de qualitat, fusionant els coneixements sobre neurociència, psicologia i pedagogia, que s'han desenvolupat de manera exponencial en els últims anys, per a millorar l'aprenentatge i que aquest sigui més eficaç i òptim. 

El projecte objectiva generar posats treball directes i indirectes, millorar la formació dels nens i nenes per a millorar les seves expectatives de vida, promoure una vida sana i el benestar per a tots i totes i adoptar mesures per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes, en la construcció de l'edifici i en desenvolupament de l'activitat educativa.

Veure galeria

Es busca el benestar dels usuaris amb estratègies de disseny bioclimàtic com l'orientació; el disseny d'espais amplis, oberts, lluminosos i ventilats de manera natural; la inclusió de zones verdes; la versatilitat i multifuncionalitat de les diferents estades; l'ús de mobiliari inclusiu i mòbil; el color i la transparència com a elements transformadors de l'espai; la implantació de sistemes d'estalvi energètic en diferents instal·lacions: ús d'equips d'ozó per al tractament de l'aigua; materials sostenibles, etc.

Disseny d'un edifici obert i lluminós, amb zones envidrades i parets escorredores que fomenten el treball col·laboratiu i la cohesió social, potencien les habilitats de l'alumnat i el seu rendiment. La majoria dels espais i aules es combinen entre elles per mitjà d'envans mòbils, aportant-los major flexibilitat. Els mobiliaris són amb taules modulars, cadires mòbils i apilables. S'organitzen els espais perquè siguin dinàmics, accessibles i inclusius, amb perspectiva de gènere i adaptats per a tots.

Es pretén implicar a tot el col·legi a contribuir a l'estalvi d'energia i aigua en l'edifici amb mesures senzilles d'estalvi i ús. Perquè l'alumnat comprengui com funciona l'energia i tota la maquinària que manté en marxa al centre escolar i actuïn de manera conscient i responsable a l'hora d'utilitzar aquestes instal·lacions. Per exemple, en executar les instal·lacions vistes com a eina educativa, instal·lar fonts d'aigua, utilitzar productes reciclats, separar residus i evitar plàstics d'un sol ús, creant una consciència mediambiental. La construcció d'un edifici visualment atractiu, que tracta de ser eficient energèticament i respectuós amb el medi ambient, en una zona fins ara buida i en abandó, produirà un impacte social positiu no sols per la pròpia construcció en si, sinó per l'ús al qual es destina, l'educatiu, que provocarà generació d'ocupació, dinamització de l'àrea, un nou servei de valor a l'entorn, millora en la percepció dels seus habitants, etc.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional