Cohousing: Tres habitatges agrupats

2020 -  Sant Joan d’Alacant -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Promou: Promoció privada
  • Projecta: N6 Arquitectura S.L.P
  • Quantia subvenció: 10.000 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Cohousing: Tres habitatges agrupats

El projecte sorgeix del desig de tres famílies de compartir les sinergies que generen les seves maneres d'entendre la vida. Tres famílies amb fills de les mateixes edats que comparteixen col·legi i pares que comparteixen aficions i manera de viure. 

Els habitatges s'articulen a través d'un pati central enjardinat obert al sud que proporciona la millor orientació delimitant les visuals des dels habitatges cap a on us interessa. Es genera el propi entorn que protegirà el carrer i de les vistes menys atractives. El fet que es construeixin 3 habitatges en una mateixa parcel·la no implica que no es compleixi la normativa urbanística i edificatòria municipal, comunitària i estatal. Al contrari: en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, s'ha reinterpretat el concepte de tipologia adossada i s'ha constatat que aquesta compleix amb la normativa vigent.

Veure galeria

S'utilitzen materials locals preferentment d'origen natural, ben petris o orgànics, forjats lleugers de fusta que redueixen la necessitat de fonamentació o estructura portant, revestiments i contencions de pedra seca mampuesta en planta baixa i soterrani on no es necessiti l'ús de mitjans auxiliars complicats i es realitzarà una envolupant bé de la pròpia estructura o per panells de junta seca en planta superior.

L'edificació i la vegetació es dissenyen de manera conjunta per a participar en totes les estratègies passives per al control energètic, pantalles vegetals orientades, espècies caduques que permeten el pas de llum i calor a l'hivern, reduint el consum energètic, i protegeixen de l'assolellament a l'estiu. Es busca l'orientació sud, per a poder rebre assolellament a l'hivern i, mitjançant proteccions solars, ombrejar-la a l'estiu. Tots els habitatges disposen de buit natural en la part superior del forjat per a poder extreure l'aire calent de manera natural a l'estiu (efecte xemeneia).

Es considera la importància del confort tèrmic i acústic de l'usuari, permetent l'entrada de llum natural en totes les estades i la ventilació creuada en els tres habitatges. També es maximitza l'espai exterior en planta baixa, per a ús i gaudi de tots els usuaris.

Es construirà un dipòsit que permeti la reutilització d'aigües grises i pluvials per a reg per degoteig de les zones enjardinades i per a descàrrega de vàters. Es monitorarà l'ús mitjançant comptadors i circuits d'aigua. S'instal·larà un sistema de plaques fotovoltaiques capaç de produir l'energia suficient com per a escalfar i refredar aigua per al sòl radiant.

El sistema es dimensiona amb la inèrcia suficient perquè funcioni escalfant l'aigua només pel dia amb l'energia fotovoltaica. A l'estiu es pot refrigerar els habitatges amb aigua freda. L'energia generada per les plaques fotovoltaiques també s'utilitzarà per a satisfer la demanda d'Aigua Calenta Sanitària de cada habitatge.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional