Centre d'Innovació – Hub Ruraltec

2020 -  Aras de los Olmos -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament Aras de los Olmos
  • Projecta: Melchor Monleón Doménech
  • Quantia subvenció: 14.174 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Centre d'Innovació – Hub Ruraltec

El projecte RuralTEC consisteix en la construcció d'un centre d'innovació en el territori rural. En el centre es desenvoluparan projectes i actuacions per a l'impuls de la transició verda, per a la transformació digital, per a l'aplicació de solucions de creixement sostenible, intel·ligent i inclusiu adaptat a la realitat rural. L'objectiu del projecte és albergar un espai HUB Rural vinculat a la xarxa europea de LivingLabs, dedicat a desenvolupar i promocionar projectes d'Innovació basats en l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació - TIC, creats i dirigits específicament al medi rural. 

Es projecta un edifici de consum nul i, energia zero d'alta eficiència energètica, que a més disposarà de producció pròpia d'energia elèctrica fotovoltaica, que es connectarà a la xarxa general del municipi. A més, el projecte forma part d'una sèrie d'actuacions municipals que pretenen entre altres objectius la regeneració i millora d'una zona del teixit urbà de la població i que actuï com a pol de desenvolupament econòmic-social de l'entorn. Amb això es pretén conjuminar el respecte i la integració dels valors arquitectònics tradicionals del seu entorn rural amb criteris d'innovació en el disseny i la metodologia de construcció.  

Incrementant amb aquestes actuacions les opcions de generació d'ocupació, especialment per a les persones joves, aportant solucions de desenvolupament per a les empreses i autònoms, en un programa elaborat en col·laboració amb projectes de Recerca i desenvolupament de la Universitat Politècnica de València i l'administració local.

Veure galeria

La construcció es realitzarà principalment amb materials de proximitat, com a fusta, suro i pedra, caracteritzats pel seu baix impacte ambiental durant el seu cicle de vida i pertanyents, per la seva pròpia naturalesa, a un model d'economia circular. Per consegüent, la gestió de residus de l'obra es reduirà de manera significativa comparat amb una construcció convencional.

El projecte RuralTEC té una especial sensibilitat per la situació de les dones del medi rural i ha establert llaços de col·laboració en el disseny del centre amb l'Associació de Dones del municipi. També mitjançant la Fundació l'Olmo, s'està treballant la formació de les nenes i nens de la població des d'una perspectiva de gènere, orientada a l'ús d'internet amb criteris i valors que contribueixen a la igualtat de tracte i d'oportunitats.

L'abast de les accions que s'espera obtenir amb el projecte RuralTEC des d'aquest centre aconsegueix una població potencial a la comarca d'al voltant de 15.000 habitants, una estructura de treballadors autònoms i de pimes superior als 2.400 empreses i una capacitat de dinamització dels sectors productius donant suport a la transició digital del 60%, considerant que es tracta d'un procés no iniciat i que es troba pendent de realitzar en pràcticament la totalitat del territori.

El model de provisió d'energia elèctrica prevista serà fotovoltaic d'autoconsum. Addicionalment, el centre podrà connectar-se a la xarxa elèctrica municipal, que està desenvolupant un projecte pilot d'autosuficiència energètica per a tota la població mitjançant un sistema combinat de producció d'energies renovables i sostenibles: fotovoltaica, eòlica, biomassa i hidràulica. També quant al desenvolupament d'un model d'il·luminació natural apropiat per al treball diari, està previst dissenyar sistemes específics d'il·luminació natural que reduiran notablement la necessitat d'ús d'energia elèctrica, en quedar resolta aquesta funció per la il·luminació natural en l'horari de dia.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional