Casa de ferramentes i clot BIO

2020 -  Orihuela -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Myriam Gutierréz Gil de Muro
  • Quantia subvenció: 6.965,81 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Casa de ferramentes i clot BIO

La Casa de Ferramentes és un bio projecte de tipus agrícola educatiu situat en una zona rural anomenada La Jacarilleta. El desafiament del projecte era transformar una parcel·la de la Vega Baixa, en un entorn natural amb arbres i cultiu 100% natural, generant un ecosistema autosuficient sense aportació externa d'aigua excepte pluja. La construcció no deixa empremta en el terreny en estar sustentada sobre pneumàtics farcits de grava en lloc de fonamentació de formigó. L'altura i color de la façana s'ajusten a la normativa local, respectant l'entorn. 

Destaca l'ús de materials nobles d'origen natural com la fusta i la terra o reciclats com els pneumàtics i l'aïllament de coberta, aportant una solució innovadora de baixa petjada ecològica. Una aposta molt necessària per la recuperació de tècniques tradicionals de construcció i el consum eficient de recursos.

Veure galeria

Es realitza fonamentació amb pneumàtic reciclat farcit de grava, una aposta per un element innovador en un punt de l'edificació en el qual és complex proposar materials reciclats i amb baix impacte. A més utilitza altres materials que redueixen la petjada ecològica com a façanes de termoargila, aïllaments amb geo-panel i làmines transpirables en coberta, revoque de fang i calç, pintures i vernissos ecològics.

S'ha estudiat la ubicació de la construcció en la parcel·la respecte a una anàlisi geobiològic i bioclimàtic, buscant la captació solar i afavorint la ventilació creuada, segons els vents predominants. Es posa l'accent en l'aïllament especialment de coberta i en la ventilació creuada nord-oest i sud-est. A més, es projecta un porxo obert a l'hivern i protegit a l'estiu amb vegetació natural de fulla caduca.

Serà accessible a altres persones perquè puguen aprendre de l'agricultura natural, on podran experimentar en primera persona els avantatges d'una construcció d'aquestes característiques, sent un exemple i demostrant que hi ha una altra manera de fer les coses, en harmonia amb la naturalesa.

El projecte disposa d'un kit fotovoltaic per a aconseguir llum i electricitat. La dutxa es calfa per captació solar fotovoltaica, a través d'un xicotet deposite enlaire orientat al sol.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional