Càmping ecològic

2021 -  Quesa -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Promou: Quesa ecoopturismo coop. V.
  • Projecta: María Sandoval / Terracota
  • Quantia subvenció: 7.434,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Càmping ecològic

Es tracta d'un càmping ecològic situat en el paratge natural Els Trencaments, en el terme municipal de Quesa. El projecte es redacta i s'executa seguint els criteris propis de bioconstrucció i sostenibilitat utilitzant materials de km 0, naturals, reciclables, no tòxics i innovadors.

El càmping està catalogat com a ecològic ja que compta amb un sistema de gestió mig ambiental, en concret es fomenta l'estalvi d'aigua i energia, l'ús d'energia solar fotovoltáica, es reutilitzen les aigües de pluja i residuals, es busca la reducció de la contaminació i de l'ús de recursos i es maximitza el reciclatge. Les parcel·les estan delimitades mitjançant vegetació i les edificacions s'integren en l'entorn i ocupen la mínima superfície construïda necessària. El mòdul de recepció i venda de queviures és la rehabilitació energètica d'una construcció existent mitjançant aïllaments de suro i revestiments naturals. El mòdul de serveis està construït amb blocs de terra comprimida i bigues de fusta. El mòdul d'habitacions està construït amb mòduls prefabricats de palla i estructura de fusta. Totes les teulades serán ventilats de teula. L'elecció de cada sistema constructiu persegueix el confort tèrmic, higroscòpic i acústic en funció de la necessitat que té cada ús.

El càmping pretén ser un exemple de bones pràctiques per a la transició ecològica i que una altra manera de construir és possible i promou un ús raonable del territori valencià.

Veure galeria

Disseny de volumetries compactes i allargades orientades a sud i amb ventilació creuada, proteccions solars, porxos, arbratge específic i una envolupant eficient que uneix les característiques de la inèrcia, la captació solar, l'aïllament, coberta ventilada i vidres baix emissius. El càmping serà 100% autosuficient mitjançant energia solar. Comptarà amb un sistema de reutilització d'aigua de pluja i sistemes de reaprofitament d'aigües grises, a més d'amb un dipòsit d'oxidació total i una bassa de fitodepuració per a tractar les aigües negres. Estarà construït amb materials naturals, reciclables i de km0, entre ells podem comptar amb la palla de l'albufera, terra del terreny, fusta amb segell FSC i suro negre.

L'envolupant és transpirable, higroscòpica i lliure de substàncies tòxiques. Això, juntament amb una envolupant d'alta eficiència energètica i les mesures bioclimàtiques adoptades, generen un ambient interior saludable i confortable en relació a la temperatura, la reducció del soroll i la il·luminació natural. La cooperativa va cercar de manera activa iniciatives que promouen la igualtat social (equip tècnic femení, senyalística inclusiva i espais que eviten la discriminació de gènere). També serà inclusiu per a persones amb mobilitat reduïda, facilitant el seu accés a tots els espais del càmping.

La majoria dels materials formen part d'un procés circular en el seu cicle de vida, sent tots els processos de baix impacte ambiental, no tòxics i respectuosos amb el medi ambient. Provenen de fonts d'energia renovables i 100% naturals i no necessiten grans processos de transformació. La palla suposa el reaprofitament d'un residu de l'agricultura i altres, com els aïllants, utilitzen excedents d'altres indústries. Uns altres, com l'argila, el suro o la fusta, són 100% reciclables i fins i tot reutilitzables. Es dona prioritat als sistemes constructius que posen en pràctica els conceptes de la construcció 4.0, mitjançant l'ús de panells prefabricats, estructures de fusta i teulades i tabiqueria en sec.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional