Biomaterial de palla d'arròs

2022 -  Oriola -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Universitat Miguel Hernández d’Elx
  • Projecta: José Antonio Flores Yepes (IP) Antonio Martínez Gabarrón (IP)
  • Quantia subvenció: 18.285,00 €
  • PEM: 18.285,00 €

Pla IRTA Investigació

Projecte de sostenibilitat

Biomaterial de palla d'arròs

En l'edició anterior del Projecte IRTA, es va treballar en la caracterització de la palla d'arròs. A més es van fabricar elements prefabricats emprant diferents proporcions i grandàries d'aquesta palla, amb diferents dosatges de sulfat càlcic modificat. En aquesta segona part de la investigació que se sol·licita, es pretén aplicar una altra tècnica de fabricació, mitjançant pressió incorporant l'opció de buits per a alleugerir, de manera que es milloren les propietats del prefabricat. Est percentatge en volum s'ha aconseguit amb 86g de palla per 1000g d'algeps. S'han elaborat prefabricats mitjançant pastat manual (per a la palla en brut) i mecànic (mescladora/pastadora) per a la palla tallada. De manera manual, s'han emprat motles designats per a aquest fi consegüent en diferents formats segons el ús posterior que es pretén. Els resultats d'aquest procés de fabricació, podem afirmar que són estables; i no sols això, s'observen unes adequades propietats tèrmiques, mecàniques i de resistència al foc. Com s'indica, es pretén tecnificar fins i tot el procés de fabricació amb diferents pressions de treball així com alleugerir els elements per a facilitar el seu ús en obres.

Veure galeria

Des del moment en què tecnifiquem la palla, juntament amb el sulfat càlcic, aconseguint l'estabilitat del conjunt, a més d'aportar propietats importants de aïllament tèrmic i resistència al foc, aconseguim un producte utilitzable i vendible. És obvi que partint d'una base herbàcia que es crema o es deixa abandonada, constitueix un bon recurs econòmic. S'incideix en què és diferent de l'empleat actualment en el format de bales lliures o en calaixos de fusta.
Precisament per aconseguir elevada estabilitat a la humitat, als fongs, a més de major resistència mecànica.

Qualsevol desenvolupament o aplicació —cas de palla d'arròs amb algeps— que implique un ús de l'element evitant la seua crema, contribueix d'una manera directa a una millora substancial en la societat. Tecnificar l'ús de la palla amb l'algeps com un element constructiu, estable i eficaç, és sense cap dubte un avanç important. A més, pot constituir un negoci per a qualsevol empresari/s que vulga emprar el reciclatge de la palla aplicat a la construcció.

Des del moment en què tecnifiquem la palla, juntament amb el sulfat càlcic, aconseguint l'estabilitat del conjunt, a més d'aportar propietats importants de aïllament tèrmic i resistència al foc, aconseguim un producte utilitzable i vendible. És obvi que partint d'una base herbàcia que es crema o es deixa abandonada, constitueix un bon recurs econòmic. S'incideix en què és diferent de l'empleat actualment en el format de bales lliures o en calaixos de fusta.
Precisament per aconseguir elevada estabilitat a la humitat, als fongs, a més de major resistència mecànica.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional