Bioconstrucció en rehabilitació d'habitatge a Ibi

2022 -  Ibi -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Brandon H./Alejandro L.
  • Quantia subvenció: 4.037,50 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Bioconstrucció en rehabilitació d'habitatge a Ibi

Es tracta d'una rehabilitació energètica i ampliació d'habitatge unifamiliar a Ibi, Alacant. L'habitatge implementa mesures de sostenibilitat i gestió mediambiental, entre elles el suport a la xarxa elèctrica mitjançant energia solar fotovoltáica, la recollida d'aigua de pluges i, sobretot, el disseny bioclimàtic, l'ús de sistemes constructius propis de la bioconstrucció i l'ús de materials naturals, de km 0, innocus, reciclables i innovadors. El propòsit d'implementar aquestes mesures és aconseguir un habitatge amb un ambient interior saludable i confortable, a més d'una envolupant eficient que permeta l'estalvi energètic. A més de la funcionalitat, es busca un disseny compacte que s'integre en el seu entorn i reduïsca l'impacte que suposa una obra nova en unió amb la rehabilitació d'una construcció existent amb materials naturals. L'obra pretén potenciar el valor arquitectònic de la localitat i  ser un referent, visibilitzant que una manera alternativa de construir és possible i efectiu. A més, es construirà amb tallers de formació en bioconstrucció.

Veure galeria

S'apliquen mesures passives de disseny bioclimàtic com ara el disseny d'una volumetria compacta, orientada a sud, que permeta la ventilació creuada, proteccions i porxos, guany solar a l'hivern i protecció a l'estiu i una envolupant que mescla les propietats de l'aïllament, la inèrcia tèrmica i buits amb vidres baix emisius per a generar una envolupant eficient. L'habitatge comptarà amb un sistema d'energia solar fotovoltaica de suport  a la xarxa elèctrica i un depòsit per a recollida d'aigües pluvials com a mesures actives. Per a la seua construcció s'utilitzen materials naturals, de km 0, com els murs estructurals de palla i fusta, revestiments d'argila i calç, SATE de suro i cobertes ventilades de teula.

Els materials utilitzats per a la construcció fomenten la biohabitabilitat i afavoreixen la bona qualitat de l'ambient interior en conformar una envolupant transpirable, higroscòpica, innòcua i aïllant que regula la temperatura i la humitat relativa interior, millora la qualitat de l'aire i genera unes condicions de confort tèrmic i acústic. L'execució de l'obra suposarà una oportunitat per a realitzar tallers de formació en bioconstrucció tant a tècnics, persones desocupades i gent en risc d'exclusió. El disseny concep els espais amb una distribució lògica i adequada que trenque amb els rols de gènere i perquè siguen accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. 

La majoria dels materials formen part d'un procés circular en el seu cicle de vida, sent tots els processos de baix impacte ambiental, no tòxics i respectuosos amb el medi ambient. Provenen de fonts d'energia renovables i 100% naturals i no necessiten grans processos de transformació. La palla suposa el reaprofitament d'un residu de l'agricultura. Uns altres, com l'argila, el suro o la fusta, són 100% reciclables i fins i tot reutilitzables. Es dona prioritat als sistemes constructius que posen en pràctica els conceptes de la construcció 4.0, mitjançant l'ús de prefabricats, estructures de fusta i cobertes en sec.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional