Avenida de la Vieta – Tram 1

2020 -  Carcaixent -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Carcaixent
  • Projecta: Crearqció Coop. V.
  • Quantia subvenció: 8.160 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Avenida de la Vieta – Tram 1

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Carcaixent aborda i organitza les actuacions municipals entorn a la mobilitat sostenible. En el pla s'estructuren 7 línies de treball, dins d'aquestes es troba el “Pla d'itineraris per als vianants (PIP)” el qual desenvolupa els itineraris des d'una concepció global amb l'objectiu d'establir una xarxa de connectivitat espacial per a la mobilitat de vianants d'una manera segura, accessible, confortable, atractiva i pròxima als punts d'interès del municipi.  

En el “Pla d'itineraris per als vianants (PIP)” s'inclou el de l'Av. de la Vieta, l'objecte del projecte és la reurbanització de l'entorn urbà de l'Av. De la Vieta en el tram comprès entre el número 81 (intersecció amb el carrer Gandia) fins al final d'aquesta, per a la seva adequació sota els criteris d'accessibilitat universal i perspectiva de gènere. A més de millorar la qualitat ambiental de l'entorn, mitjançant la regularització del trànsit rodat i l'harmonització de la imatge urbana de l'avinguda en el seu tram final. La proposta posa en joc pocs elements, apostant per la senzillesa i “neteja” de l'espai actual per a oferir el major espai possible a l'activitat espontània i quotidiana del veïnat. Per a això està previst intervenir sobre els elements de paviment, vegetació, mobiliari urbà, il·luminació i infraestructura i serveis.

Veure galeria

El pla del sòl té un paper protagonista en aquesta intervenció. Un dels canvis clau que es produeix mitjançant la unificació de nivells a través d'una plataforma única que permeti la continuïtat d'usos i circulacions de els/as vianants al llarg del carrer. D'aquesta manera, es contribueix a l'accessibilitat d'aquest espai públic, garantida a través del treball en rampes i pendents apropiats. Per una altra banda, el paviment proposat contribueix a la renaturalització de l'espai i a la permeabilitat del sòl, deixant espai entre les juntes per a l'entrada d'aigua i aparició de vegetació de petita mesura.

Pel caràcter de transformació d'un espai rodat a un per als vianants, es considera la descarbonització de l'espai en eliminar el principal focus de contaminació i emissió de calor i soroll. Es crea a més de l'ombra vegetal, una nova parada d'autobús/umbracle, així com s'augmenten notablement els espais de descans i interacció entre persones. També es pretén recuperar el terme “estar a la fresca” possibilitant espai perquè el veïnat pugui sortir amb el seu propi mobiliari a l'exterior.

Es posen en valor els arboles de gran port que ja existeixen, mantenint-los i ampliant les seves copes i l'espai que ocupen aportant vegetació a la seva al voltant de menor escala. D'altra banda, s'incrementa vegetació de baix port per a aportar un espai verd amb una escala més domèstica i pròxima a els/as vianants.

L'espai objecte del projecte serà el primer espai de plaça del barri. A més, es troba enfront de l'associació de veïns del barri, que disposarà d'un espai lliure de trànsit per a reunions i activitats cíviques i veïnes.  A causa de la gran concurrència de persones sobre aquest espai, es calcula un impacte superior al 10% de la població de Carcaixent, pel fet que és zona de pas necessari dels usuaris de l'Institut d'Educació Secundària, usuaris de la Piscina Municipal, Poliesportiu i del veïnat del propi barri i municipi, que necessàriament passa per aquest punt en la seva mobilitat diària.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional