Ampliació i reforma de biblioteca municipal

2020 -  L’Eliana -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament L'Eliana
  • Projecta: José Luis Coll Torrent
  • Quantia subvenció: 12.580 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Ampliació i reforma de biblioteca municipal

El projecte planteja, des del punt de vista funcional, l'adequació i ampliació de l'àrea destinada a la biblioteca, l'ampliació i adequació dels espais destinats a la Casa de la Joventut i la ubicació en planta alta d'una gran àrea d'estudi en la qual els estudiants de tota la població puguin acudir a estudiar ja sigui en grup o individualment. Des del punt de vista constructiu es planteja la reparació i reforç del seu sistema estructural existent, l'ampliació de la superfície de l'edifici, la rehabilitació energètica dels espais existents, substitució integral dels elements impermeabilizants de la coberta existent i la substitució integral de les instal·lacions de lampisteria, sanejament, electricitat i telecomunicacions. De la mateixa manera, s'adequaran els espais lliures de la parcel·la en què s'emplaça l'edifici.

Veure galeria

Es proposa la rehabilitació energètica de la superfície que es reforma i la construcció d'una envolupant amb gran capacitat aïllant en l'ampliació, orientació òptima, ús de ventilació natural i artificial, panells fotovoltaics, plantejament bioclimàtic, jardins verticals, terrasses enjardinades amb espècies autòctones amb consum d'aigua gairebé nul, zones verdes exteriors que compensin les emissions de CO₂, ús de materials renovables, ús de materials existents en l'edifici i ús de materials reciclats.

Els espais s'han configurat integrant, articulant i vinculant els uns amb els altres de manera que no quedin "punts ocults", és a dir, espais per a la impunitat. Accés sense barreres, assegurança i equitatiu a tot l'edifici. L'esmentada flexibilitat d'espais proporciona, a més, l'adaptació d'aquests a les necessitats canviants durant la vida útil del mateix i, per tant, facilita la diversitat i la solidaritat.

L'actuació donarà espai a biblioteca, hemeroteca, videoteca, aules de formació, sala de descans i punt de trobada, sala d'usos múltiples, zones verdes per al descans i la conversa, zones d'estudi en grup i individuals, zones d'accés lliure a Internet.

Igual que altres centres de la localitat (Escola de Persones Adultes) s'instal·laran equips informàtics de control remot per a les instal·lacions d'il·luminació, seguretat i climatització. Això permetrà, per exemple, l'ús nocturn de la Sala d'Estudi en època d'exàmens de manera segura sense la presència d'empleats o empleades del centre. Això es complementarà amb l'ús de la plataforma informàtica municipal per a la gestió, la comunicació amb els usuaris i, d'aquesta manera, escalar els problemes detectats i establir protocols estàndard.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional