Xarxa de calor Todolella

2021 -  Todolella -  Catellón

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ayuntamiento de Todolella
  • Projecta: Sergio Casero Palomares

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Más información sobre este proyecto

Xarxa de calor Todolella

El projecte consisteix en l'ampliació d'una xarxa de calor mitjançant biomassa, concretament en la fase tres. En aquest projecte s'expliquen clara i detalladament les diferents activitats a executar. Es justifica la sostenibilitat perquè suposa en la localitat un canvi de model dependent del gasoil per un altre protagonitzat per recursos de biomassa disponibles en la zona. Aquest model contribueix a la mitigació de l'efecte d'hivernacle. S'instal·laran tubs enterrats en tots els carrers senyalitzats en plans, aquestes rases es taparan i el paviment sobre elles serà el mateix que el que anteriorment hi havia evitant apedaçaments i discontinuïtats en els acabats. Quant a les entrades als habitatges, també queden integrades en aquestes.

Veure galeria

Per al projecte s'analitzen les característiques de les vies per on transcorren les canalitzacions. Al ser la continuació de fases anteriors ja s'han tingut en compte les característiques topogràfiques i geològiques del terreny.

Al no suposar l'obra la creació de nous espais habitables no és possible realitzar una millora en condicions com a qualitat de l'aire, confort higrotèrmic, il·luminació, etc. Sí s'ha procurat, no obstant això, la utilització de materials naturals no tòxics i coherents amb l'espai circumdant. Tots els habitants són coneixedors gràcies a aquest projecte de les millores quant a sostenibilitat i transició energètica que suposa comptar amb energies renovables en comptes de sistemes com el gasoil. Aquesta actuació generarà un gran impacte social ja que engloba a tots els habitants de la zona.

S'utilitzen sistemes constructius de la pràctica habitual de la pràctica habitual però també materials i sistemes industrials com el sistema RAUTHERM de canonades preaisladas. El consum energètic queda monitorat amb aquest sistema, així com el seu rendiment donant lloc a multitut d'indicadors referents al consum i l'eficiència.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional