Ampliació i millora energètica d'habitatge

2020 -  Agost -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: a+n arquitectura
  • Quantia subvenció: 3.500 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Ampliació i millora energètica d'habitatge

La principal activitat original de l'habitatge va ser de magatzem agrícola per a l'activitat de neteja i envasament de raïm de taula, integrant-se dins de la plantació de vinyes. En l'actualitat es conserva l'estètica de magatzem mimetitzant-se amb el paisatge actual. En tractar-se d'un habitatge unifamiliar aïllat, s'ha respectat l'entorn de la seua actuació, integrant i respectant al màxim la seua estètica i funcionabilitat. 

L'habitatge està pensat per a una persona amb un grau de discapacitat motora del 83% amb la finalitat que aquesta persona se senta el més autònoma possible dins de les seues limitacions. Millorant les circulacions des de l'arribada a la finca fins al recorregut interior de l'habitatge. Millorant els espais dins dels banys i eliminant totes les barreres arquitectòniques existents en l'habitatge.

Veure galeria

S'aïllarà per l'exterior en les façanes aquest i sud, mitjançant sistema SATE, i en les façanes nord i oest s'executarà un extradossat per l'interior amb plaques d'algeps laminat i aïllament entre muntants.  L'habitatge disposarà d'il·luminació natural en totes les seues estades, la temperatura interior, humitat i condicions acústiques queden dins del límit de confort. Les instal·lacions projectades no admeten radiació electromagnètica i no reben radiació de l'exterior.

S'instal·laran un sistema de recol·lecció d'aigua de pluja per a reaprofitament i un sistema de calefacció mitjançant estufa de combustible biomassa, amb pèl·let de fusta reciclada, a més de la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional