Agromaterials de Bioconstrucció

2022 -  Vinaròs -  Castelló

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Estudios Mi Arquitecto, S.L.
  • Quantia subvenció: 20.000,00 €

Pla IRTA Investigació

Projecte de sostenibilitat

Agromaterials de Bioconstrucció

Durant el procés de tractament dels residus agrícoles per a la producció de compost per a l'agricultura ecològica, existeixen part d'aquests residus que no són aptes per a la generació d'aquests productes i poden ser valorats per a realitzar un altre tipus de productes aptes per a la construcció mitjançant processos senzills de trituració i mescla amb altres aglomerants naturals. Per a això es requereix realitzar una investigació tant des del procés de recepció fins a la seua valorització, tractament i producció per a aconseguir un producte apte i competitiu en el mercat de la construcció, per al que haurà de ser testat i analitzat en funció de la seua aplicació, si és com a aïllant tèrmic, acústic, com a material de revestiment o una altra aplicació com a matèria primera per a formar part d'un material reciclat i incorporar-ho en el procés productiu de materials consolidats en el mercat com el del tauler OSB. L'objectiu també és evitar la crema quotidiana incontrolada que contamina l'aire, en promoure el reciclatge de les restes de poda i jardineria en utilitzar el descarte de productes agrícoles que no puguen compostar.

Veure galeria

L'objectiu és obtindre un material apte per a la bioconstrucció, la matèria primera principal de la qual procedeix de materials naturals, de baix impacte ambiental o ecològic, reciclats i extraïbles mitjançant processos senzills i que no suposen cap toxicitat per a les persones i el medi ambient, ajudant també a la descarbonització. A més, en reutilitzar material procedent del residu agrari, de la poda o de la desconstrucció de jardins urbans, es promou l'economia circular del producte, reciclant-los i tornant a donar-los un nou ús. Es pretén que amb els aglomerants es formen materials inerts i en finalitzar el seu ús al final de la vida útil de la plaça, es poden tornar a reciclar i reincorporar de nou a cicle d'aprofitament del material. En fomentar la reutilització dels residus procedents de l'agricultura, es minimitza l'impacte que aquests residus puguen exercir contra el medi ambient. Per a la seua producció, en tractar-se d'un procés industrialitzat amb la modulació d'aquests productes es millorarà la gestió dels residus ja que els materials sobrants es reincorporaran al procés de fabricació. És més, un tipus de producte com de taulers d'encenalls s'utilitza amb freqüència en la construcció de cases de fusta prefabricades, ja que contribueixen de manera considerable a la reducció tant dels costos com dels temps d'execució. Es pretén investigar també que per al procés productiu s'intente utilitzar el mínim d'aigua i energia. D'altra banda, en utilitzar el descarte de productes agrícoles que poden evitar la crema quotidiana incontrolada que contamina l'aire i redueix la visibilitat. 

Amb els productes que es generaran a partir d'aquesta investigació es promourà per descomptat la biohabitabilitat, ja que amb ells es pretén disminuir la contaminació acústica i química de l'ambient així com l'eliminació de contaminació biològica, tant des del seu procés productiu com la seua aplicació en la construcció al llarg de la seua vida util. El material final pretén la sensibilització i governança per als usuaris del mateix producte amb l'objectiu de conscienciar-los sobre la importància d'adoptar mesures de foment de la sostenibilitat i prendre acció per a la transició ecològica. Al seu torn, en cas d'aconseguir un producte que puga ser fabricat de manera massiva, pot arribar a tindre un gran impacte social, ja que es fomentarà l'ús de contenidors urbans per a les restes de la poda urbana i/o jardineria sobretot en urbanitzacions de baixa densitat tipus ciutat jardí on aquests residus no es valoren ni es reciclen.

La investigació vol integrar la potenciació de la digitalització apostant sobretot per la utilització de la tecnologia en totes les fases del producte (projecte d'investigació, fabricació, posada en obra i manteniment), incentivant la creació de llocs de treball especialitzats que milloren les condicions de seguretat i salut de les persones treballadores, introducció de la dona al sector de la construcció, la reducció de temps d'execució, etc., potenciant la utilizacion de productes prefabricats com a tecnologia constructiva industrialitzada, posant en pràctica el concepte de construcció seca, ràpida, precisa i econòmica, sent garant d'una execució precisa i de qualitat. Per a la producció es pretén investigar l'aplicació d'un sistema de gestió que monitorarà el procés i el producte per a avaluar els nivells de qualitat de l'aire, consum energètic, emmagatzematge dels residus i recursos hídrics, amb la finalitat d'avaluar el seu rendiment i millorar la seua gestió durant la seua producció i cicle de vida, mostrant cadascun dels indicadors referents a l'ús eficient de recursos.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional