Adaptació Parc

2022 -  La Font d'En Carròs -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament Font d'En Carròs
  • Projecta: Adrián Ferrer Gomar
  • Quantia subvenció: 34.187,36 €
  • PEM: 138.847,62 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Adaptació Parc

Creació d'espais d'ombra mitjançant la plantació d'espécies arbòries i de pèrgoles amb formigons amb àrids reciclats.

Veure galeria

Utilització de materials i elements tècnics provinents de l'economia circular i ús de mesures passives en el disseny mitjançant la utilització d'arquitectura bioclimàtica.

La proposta es fonamenta en una solució de disseny inclusiu que potencia la millor utilització del parc per tots els usuaris amb una millora de la qualitat de l'aire, dels recorreguts per als vianants i del confort higrotèrmic.

Amb la utilització de materials innovadors, i la seua potenciació i prescripció des de l'Administració pública, s'insta les empreses privades a seguir la senda marcada per l'Agenda 2030 i els ODS.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional