ÁGORA VALÈNCIA WDC 2022

2022 -  València -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: ARQUEHA ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP
  • Quantia subvenció: 60.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

ÁGORA VALÈNCIA WDC 2022

Àgora València és un projecte de València Capital Mundial del Disseny 2022 i l'Ajuntament de València que compta amb l'impuls de la Diputació de València, La Marina de València i les empreses Inalco, Wandegar i Iguzzini, i presa el relleu dels pavellons que en el seu moment es van alçar en altres capitals com Hèlsinki o Taipei. Miguel Arraiz, arquitecte, creatiu i director de projectes de València Capital Mundial del Disseny 2022, és el responsable del projecte arquitectònic d'Àgora València, al costat d'Arqueha Arquitectura i Urbanisme, encarregada del desenvolupament tècnic amb l'assessorament de Cosín Estudi.

Veure galeria

En l'ús de materials de bioconstrucció destaca l'ús de fusta tant com per a paviments com per a la coberta de vareta de l'edifici. S'ha realitzat un estudi de cicle de vida de les dues primeres etapes de vida de l'edifici i aportat coeficients de reducció per a cadascuna d'elles. El disseny industrialitzat i desmuntable de l'edifici permet la valorització i reutilització de tots els seus elements, reduint amb això gran part dels residus generats en la construcció.  Es garanteix que el 100% de l'energia emprada per la instal·lació és d'origen renovable, que les instal·lacions lumíniques presenten un bon comportament energètic, i que s'ha minimitzat el consum energètic. 

Com a pavelló de la capitalitat del disseny de la ciutat de València, l'edifici promou l'acostament del disseny a la població així com la promoció i difusió dels artistes locals. Així com promoure la diversitat i inclusió social de tots els col·lectius. El projecte, en estar emmarcat en la Capitalitat Mundial del disseny WDC 2022 el converteix en referent en matèria de disseny inclusiu i sostenible. Aquesta circumstància ho dota a més d'una difusió internacional a més d'una enorme capacitat de dinamització social.

El projecte adopta la construcció 4.0 com a punt principal de disseny, basant-se en tecnologies de parametrització, optimització i simulació interactiva de l'edifici. Amb l'ús de la digitalització a través de la metodologia BIM, al costat del disseny paramètric, s'ha aconseguit resoldre de manera industrialitzada tots els components de l'edifici. Amb una construcció de dos mesos, l'ús de les eines digitals i la prefabricació han jugat un paper protagonista en un projecte que defineix el futur de la construcció digitalitzada.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional