Banys industrialitzats - MIRA

Pla IRTA Investigació
El Pla Irta és una línia de subvencions destinada a cofinançar projectes i obres arquitectòniques, que fomenten la incorporació de mesures sostenibles i potencien la innovació aplicada en l’entorn construït en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Enllaç a la convocatòria
Què s'ha fet gràcies al Pla Irta?

Ves enrere Banys industrialitzats

Banys industrialitzats

2021 -  Alginet -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Promou: PROYME Ingeniería y Construcción S.L.
  • Projecta: PROYME Ingeniería y Construcción S.L.

Pla IRTA Investigació

Projecte de sostenibilitat

Banys industrialitzats

El projecte consisteix en la industrialització del procés constructiu dels banys d'edificis tant residencials com públics o terciaris. Per a això l'execució dels banys es realitza en un entorn industrial, obtenint recintes modulars, que posteriorment es transportaran i s'assemblaran en obra. El procés constructiu dels banys es realitzarà en una nau industrial, traient així de l'obra a tots els oficis que contribueixen en aquesta unitat d'obra a un entorn industrial. S'estudiaran els processos constructius a seguir per a elaborar aquests recintes modulars, de manera que siguin àgils, senzills i segurs. Aportant com a valor l'entorn industrial, per a optimitzar cadascun dels passos a seguir en l'execució dels banys. Optimització quant a temps, residus, transports, la qual cosa  comporta a una optimització dels costos.

Veure galeria

El procés de construcció industrialitzat ofereix grans avantatges mediambientals, la més destacable és la minimització de residus en l'execució. Mitjançant aquests nous processos d'execució s'aconseguirà optimitzar l'ús eficient de cadascun dels materials, de manera que es generin menys residus. Això es pot donar en un entorn controlat i segur com és l'entorn industrial, mentre que en els talls d'obra no es pot estudiar amb tant de detall l'ús eficient de cada material a utilitzar. 

És per això que s'estima que els residus generats per a l'execució d'un bany es reduirien aproximadament un 8%, en comparació amb els processos de construcció tradicional. Aconseguint així un dels principis que es marquen en l'economia circular, fomento l'ús eficient de materials i prevaler la flexibilitat i adaptació.

A més, s'aconsegueix un estalvi energètic en el procés d'execució d'aproximadament un 30% en els processos industrials, ja que es redueix considerablement els transports i moviments de material. Finalment, cal destacar que l'estalvi del termini global de l'obra i l'eliminació dels treballs de postvenda comporten també a un estalvi energètic general de l'obra.

Gràcies a la implantació de la metodologia BIM en l'elaboració dels banys industrialitzats, s'aconsegueix modelar aquests recintes amb rigorós detall. Això ajuda a portar un control específic de cadascun dels materials a instal·lar per a aconseguir el major confort higrotèrmic, acústic i lumínic en els banys. A més, facilita en gran manera el disseny personalitzat de cada bany, adaptant-se a les necessitats de cada usuari.

Mitjançant aquest projecte es genera una oportunitat de relleu intergeneracional, oferint ocupació per a joves que es troben en aquests municipis, afavorint així la mitigació de dues grans baules del repte demogràfic com són la despoblació i l'envelliment de la població. A més, gràcies a la generació d'un entorn de treball segur i controlat, així com uns horaris adequats fixats com en qualsevol indústria, es garanteix la conciliació familiar i s'afavoreix la criança de fills i filles, afrontant d'aquesta manera els desequilibris que mostra la piràmide de població.

Amb la industrialització també s'aconsegueix formar a treballadors i especialitzar-los en un sector coherent amb el context socioeconòmic. Es genera una activitat econòmica eficient amb l'ús de recursos i eficient amb l'economia circular. Es fomenta l'ocupació juvenil, però també el de les dones, en deixar a un costat l'entorn de l'obra, sector majoritàriament masculí, i proposar un entorn segur i controlat com és la fàbrica, en el qual no es troba tant de desequilibri de gènere.

Atès que l'elaboració dels recintes modulars es realitza fora de l'obra, l'execució d'aquests i la de l'obra es realitza al mateix temps, aconseguint així una reducció del termini global de l'obra. Això s'aconsegueix en extreure molt processos d'execució que es duen a terme en l'obra in situ, portant-los a un entorn industrial, per a obtenir un producte que en un termini molt reduït s'instal·la en l'obra. Amb tot això, en el global de l'obra s'aconsegueix un estalvi de termini d'1 mes per cada 35 habitatges aproximadament.

A més, gràcies a l'entorn industrial i les revisions realitzades en fàbrica, s'aconsegueix també eliminar dels treballs de postvenda en relació amb els banys. Tot aquest estalvi de termini comporta una estalvi global en els costos de l'obra, ja que els costos indirectes de l'obra es redueixen un mes.

Amb aquest projecte s'aconsegueix estandarditzar diversos processos manuals, en un únic procés industrialitzat, del qual s'obté un nou producte. Aquesta estandardització és un dels principis de la construcció 4.0, ja que amb això s'impulsa la creació de tecnologies noves i la creació de llocs de treball especialitzats com es comentava en el punt anterior.

Amb la implantació de la metodologia BIM en l'elaboració d'aquests recintes modulars, s'introdueix la digitalització en els processos de la construcció, permetent així la col·laboració de tots els agents que puguin intervenir en el projecte. A més, el modelatge dels banys facilita el disseny específic i rigorós de cada detall, podent així fins i tot saber la posició exacta de l'enrajolat del bany i quantes peces són necessàries tallar per a la seva correcta col·locació. És a dir, mitjançant aquests modelatges dels banys es pot arribar a un nivell de detall molt alt, que facilitarà en fàbrica la seva execució, i facilitarà la compra eficient de tots els materials necessaris per a la seva execució.