Llum verda a la llicència d'obres per a la construcció d'un edifici ecosostenible d'habitatges a Alcoi - MIRA

Què és MIRA?

Què és MIRA?

Aquesta web repositori és un espai digital que naix amb una vocació de servir com a exemple i suport tècnic als projectistes, a les administracions i resta d'agents implicats en el sector de la construcció que busquen l'aplicació de mesures impulsant l'avanç cap a una edificació sostenible, amb especial atenció a l'ecoinnovació constructiva i a l'arquitectura ecològica resilient per a contribuir a un model energètic viable i a una economia baixa en carboni.

Projectes de sostenibilitat:

Coneix les mesures medi ambientals

Coneix les mesures mediambientals

La Guia Verda és una eina en continu creixement on s'exposa un llistat de mesures mediambientals, desenvolupades en format de fitxes, que poden aplicar-se als contractes de projectes i obres d'edificació, en funció de la mena d'edifici, la seua situació i altres característiques.

Informa't de les últimes novetats

Ves enrere Llum verda a la llicència d'obres per a la construcció d'un edifici ecosostenible d'habitatges a Alcoi

Llum verda a la llicència d'obres per a la construcció d'un edifici ecosostenible d'habitatges a Alcoi

L'Ajuntament d'Alcoi (Alacant) ha aprovat la llicència d'obres per a la construcció d'un edifici d'habitatge públic situat en Ambaixador Irles 32 i Sant Jaume 14. L'edifici albergarà 13 habitatges sostenibles i innovadores que s'oferiran en lloguer social a persones joves i majors amb dificultats. A més, el projecte ajudarà a complir amb els compromisos europeus i nacionals en matèria d'energia, clima i digitalització, així com els objectius assumits en l'Agenda Urbana Espanyola.

 
 

La Generalitat Valenciana invertirà 1.944.945,30 euros en els projectes i la construcció d'aquest edifici, que compta amb una superfície de 226 m² i la seua edificabilitat és d'aproximadament 1.398,12 m², construïts en quatre plantes.

Les obres hauran d'iniciar-se abans que transcórreguen dos mesos des de la notificació de la concessió de la llicència i estar finalitzades en el termini de 20 mesos des del seu inici. Així mateix, no podran interrompre's per un termini superior a sis mesos.

Sistemes constructius que promouen la bioconstrucció

El projecte, adjudicat en el seu moment a Estudi Biga i Martí Sardà Arquitectes, permetrà construir habitatges sostenibles i innovadors per a lloguer social en uns solars propietat de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (Evha).

Aquests solars van ser adquirits per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl amb l'objectiu de desenvolupar aquest projecte pilot impulsat per la Direcció General d'Innovació Ecològica.

L'edifici ecosostenible comptarà amb 13 habitatges que s'oferiran en lloguer social a preus limitats i amb preferència a persones joves i majors. Entre els aspectes del projecte destaca l'aposta per la construcció modular, així com per la integració de sistemes constructius que promouen la bioconstrucció i els materials quilòmetre zero.

Finalment, s'ha reconegut l'exploració d'un model residencial flexible i inclusiu que permet l'agregació d'unitats facilitant la generació de diferents respostes d'habitatge que puguen atendre les diverses unitats de convivència.