Mira - MIRA

Què és MIRA?

Què és MIRA?

Aquesta web repositori és un espai digital que naix amb una vocació de servir com a exemple i suport tècnic als projectistes, a les administracions i resta d'agents implicats en el sector de la construcció que busquen l'aplicació de mesures impulsant l'avanç cap a una edificació sostenible, amb especial atenció a l'ecoinnovació constructiva i a l'arquitectura ecològica resilient per a contribuir a un model energètic viable i a una economia baixa en carboni.

Projectes de sostenibilitat:

Coneix les mesures medi ambientals

Coneix les mesures mediambientals

La Guia Verda és una eina en continu creixement on s'exposa un llistat de mesures mediambientals, desenvolupades en format de fitxes, que poden aplicar-se als contractes de projectes i obres d'edificació, en funció de la mena d'edifici, la seua situació i altres característiques.